Browsing: Kiến thức cơ bản

Kiến thức cơ bản là mục về khái niệm những thuật ngữ cơ bản về thị trường tài chính online như ngoại hối, tiền số hay các định nghĩa khác mà các trader mới khi tham gia thị trường cần nắm bắt