Browsing: Quỹ ETF

Quỹ ETF là quỹ đầu tư theo chỉ số, được giao dịch trên sàn chứng khoán giống như cổ phiếu. Quỹ ETF theo dõi một chỉ số thị trường cụ thể, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average.